אמנות

אמנות ויצירה היו חלק מרכזי בחייו של רמיציון לאורך שנים רבות, מאז נעוריו. הוא פיסל בחומרים זמינים ובגדלים שונים – בבלוקים קלים לבניה, ןאפילו בגירים לכתיבה. הוא צייר על גב הארון שחילק את חדרנו לשניים בתקופת הבחינות, על קירות וגם על נייר. קרא שירה, וכתב שירה.